Thử thách Người Sáng chế

Thử thách Người Sáng chế là gì?
Sáng tạo! Phụ huynh và các em có thể làm  một video nấu ăn, ghi âm một bài hát, cho chúng tôi xem hình vẽ và một việc làm mộc (làm đồ gỗ trong nhà) hoặc sáng tạo LEGO mới nhất của mình . Phụ huynh và các em có thể tải lên hình ảnh hoặc video về việc làm (projects) của mình. Bầu trời là giới hạn!

Cách tham gia
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, hãy chia sẻ với chúng tôi những gì phụ huynh và các em đang làm ở nhà. Phụ huynh và các em tự động sẽ được tham gia rút thăm trúng thẻ quà tặng của một doanh nghiệp tuyệt vời trong thành phố. Những người trúng thưởng quà tặng sẽ được thông báo vào cuối chương trình. Hãy nhớ ghi địa chỉ email của các em hoặc của phụ huynh nếu  muốn tham gia rút thăm trúng thẻ quà tặng. Chúng tôi rất háo hứng muốn xem những gì phụ huynh và các em chia sẻ với chúng tôi.

Mục mới nhất