Bộ công cụ giáo dục mùa hè phiêu lưu

Kính gửi các nhà giáo dục và các nhà cung cấp chương trình thanh thiếu niên,

Truyền cảm hứng cho cộng đồng học tập của quý vị để đọc, thực hiện và khám phá với Chương trình Hè Phiêu lưu!

Chúng tôi đã thiết kế bộ công cụ này để các nhà giáo dục trong lớp và không chính thức sử dụng trong những tuần cuối cùng của năm học hoặc trong các chương trình và trại hè. Khám phá các công cụ giao tiếp để trao quyền cho cộng đồng của bạn, cùng với các tài nguyên để bồi dưỡng kiến thức trong những tháng hè. Bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Somali và tiếng Amharic.

Hãy truy cập www.denverlibrary.org/educators hoặc Hỏi chúng tôi để có thêm tài nguyên.

Giới thiệu về Bộ công cụ này