Bộ công cụ dành cho nhà giáo dục mùa hè của cuộc phiêu lưu

Kính gửi các nhà giáo dục và nhà cung cấp chương trình thanh thiếu niên,

Truyền cảm hứng cho cộng đồng học tập của bạn để đọc, làm và khám phá với Summer of Adventure!

Chúng tôi đã thiết kế bộ công cụ này cho các nhà giáo dục trong lớp học và không chính thức để sử dụng trong vài tuần cuối của trường học hoặc trong các trại hè và chương trình. Khám phá các công cụ giao tiếp để trao quyền cho cộng đồng của bạn, cộng với các nguồn lực để làm giàu trong những tháng mùa hè. Bản dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Somali và tiếng Amharic.

Truy cập www.denverlibrary.org/hoặc Hỏi chúng tôi để biết thêm tài nguyên.

Giới thiệu về bộ công cụ này